Vastgoed

Wat is vastgoed?

Vastgoed wordt ook wel onroerend goed of onroerende zaak genoemd. Dit is de grond van het gebouw en het gebouw zelf. Dit verwijst naar een niet te verplaatsen object. Over onroerende zaken wordt door Nederlandse gemeenten onroerende-zaakbelasting (OZB) geheven.

Registratie

In veel landen worden vastgoedobjecten geregisteerd in een bepaalde lijst, dit heet een kadaster. Daar worden ook alle essentiële kenmerken van het vastgoedobject geregisteerd: ligging, aard, grootte, eigenaar, waarde, transportdata en nog meer gegevens. Er wordt gekeken naar deze essentiële kenmerken en daar wordt belasting over verrekend.

Belangrijke functie

In de economie heeft vastgoed een belangrijke functie, juist om dat vastgoed zo schaars is, duurzaam is en een hoge waarde heeft. Vastgoed is voor de mens enorm belangrijk, omdat zij wonen in vastgoed of er activiteiten onderbrengen. Er worden veel middelen gebruikt voor het verkrijgen en onderhouden van vastgoed. Naast dat mensen ergens willen wonen, kan vastgoed ook gebruikt worden voor het verbouwen van voedingsproducten of kan het gebruikt worden als opslagplaats.